အကိုဖြစ်သူ “နိုင်းနိုင်း” ရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေကို ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ ညီမလေးဖြစ်သူ “ဖူးဖူး”

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *