သားအမိနှစ်ယောက် လိုက်လည်းလိုက်တယ် ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီဆိုမျက်နှာပြောင်လိုက်ရမှဆိုတဲ့ “သက်မွန်မြင့်”

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *