သားနှစ်ယောက်ဆီက မထင်မှတ်ထားတဲ့ စာလေးတစ်စောင်ရရှိခဲ့လို့ ၀မ်းသာမျက်ရည်ကျရတဲ့ “K ညီ”

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *