မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာမက ထိုင်းနိုင်ငံအထိ ကြော်ငြာတွေလက်မလည်အောင် ရိုက်ကူးနေရတဲ့ “ဖြူဖြူထွေး”

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *