မနက်စာလေးကိုရှိတာလေးနဲ့ပဲ ဖြစ်သလိုစားတဲ့အကြောင်း ပရိတ်သတ်တွေကို ပြောပြလာတဲ့ “ထားထက်ထက်”

Posted on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *