အဖြူရောင် “နေ့စွဲ” အဖြူဆိုတာလာသမျှပေးသမျှ အရောင်နဲ့ထပ်တူပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ “အိုင်ရင်းဇင်မာမြင့်”

Posted on