အန်တီ့ သမီးကို နာမည်ဖျက်နေကျသောသူများကို တရားစွဲဆိုသွားမယ်လို့ ဆိုတဲ့ မော်ဒယ်လ် “နန်းမွေစံ” ရဲ့ မိခင်

Posted on