အငယ်ဆုံးလေးလည်းဖြစ် သမီးလေးလည်းဖြစ်တဲ့ “မစ်မစ်တုန်” လေးကို အရမ်းချစ်တယ်ဆိုတဲ့ “R ဇာနည်”

Posted on