သမီးလေး(၁၀)တန်းအောင်တုန်းကဝမ်းသာမှုနဲ့ ယခုသာမဏေကျော်ပထမအဆင့်အောင်တာနဲ့ တန်ဖိုးခြင်းကယှဉ်လို့မရအောင် ကွားခြားတယ်ဆိုတဲ့ “မနော”

Posted on