မြေနီကုန်း ဂုံးကျော် တံတားအောက် က ကားပျက် ကမ်ပိန်း ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ မှ တားဆီးနေ ကားသမား များ သတိထား ကျပါရန် SHARE ပေးကျပါ

Posted on

မြေနီကုန်းဂုံး ကျော်တံတားအောက် က ကားပျက် ကမ်ပိန်း ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ မှ တားဆီးနေ

မြေနီကုန်းဂုံးကျော်တံတား အောက် က ကားပျက် ကမ်ပိန်း ကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှတား ဆီးနေ

မြေနီကုန်းဂုံး ကျော်တံတားအောက် က ကားပျက် ကမ်ပိန်း ကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှတားဆီးနေ

မြေနီကုန်းဂုံးကျော် တံတားအောက် က ကားပျက် ကမ်ပိန်း ကို ရဲတပ်ဖွဲ့ မှ တားဆီးနေ

မြေနီကုန်းဂုံးကျော် တံတားအောက် က ကားပျက် ကမ်ပိန်း ကို ရဲတပ်ဖွဲ့မှ တားဆီးနေ

photo crd mizzima

Leave a Reply

Your email address will not be published.