မဆုံဖြစ်တာအရမ်းကြာခဲ့ပီးဖြစ်တဲ့ “R-ဇာနည်” ကို အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ပြန်လည်တွေဆုံလို့ အတိုင်းမသိဝမ်းသာနေတဲ့ “L-လွန်းဝါ”

Posted on