ဘဝကို သုညကပြန်စရတဲ့လမ်းကို ဂုဏ်ယူစွာရွေးခဲ့ပြီးသားဆိုတဲ့ “ဖြူဖြူကျော်သိန်း”

Posted on