ပိုမိုဆိုးရွားလာတဲ့ သူမရဲ့ ရောဂါအခြေအနေအကြောင်းကို စိတ်မကောင်းစွာပြောပြလာတဲ့ “ထက်ထက်မိုးဦး”

Posted on