“နေထူးနိုင်” ဆီမှာ မီးလက်ဝါးသိုင်းကိုတတ်မြောက်အောင် သင်ယူရင်းနာမည်ပြောင်တွေရရှိခဲ့တဲ့ “လွှမ်းပိုင်” နဲ့ “ရဲရင့်အောင်”

Posted on