ဒါရိုက်တာ “ဝိုင်း” ရဲ့ ဇာတ်ရုပ်အတိုင်းရရှိဖို့ မြတ်နိုးရတဲ့ဆံပင်တွေကို ကိုယ်တိုင်ညှပ်ပစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့ “မိုးဟေကို”

Posted on