“စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်” ကို ကာတွန်းပုံလေး နဲ့ သရော်လိုက်တဲ့ “ကျားပေါက်”

Posted on