စနောက်နေတဲ့ “ဟိန်းဝေယံ” ကို ဆေးကြီးကြီး ပြန်ထိုးလိုက်တဲ့ “စိုးပြည့်သဇင်”

Posted on