ချစ်ခင်ပွန်း “လင်းလင်း” ရဲ့ ပံ့ပိုးဖေးမပေးမှုကြောင့် ခက်ခဲတဲ့ကာလကြီးမှာ အေးချမ်းခွင့်ရရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ “ချစ်သုဝေ”

Posted on