“ခန့်စည်သူ” နဲ့ နာမည်လေးလုံးပါတဲ့ မင်းသမီးနှစ်လက်ကို သတိပေးစကားဆိုလိုက်တဲ့ “ဟန်နီထွန်း”

Posted on