ခင်ပွန်းကြီးဆယ်ပါးကို မမေ့မလျော့ပဲ “ချူးချူး” ရဲ့ သိတတ်မှုကို ပြောပြလာတဲ့ စည်သူ (ပလပ်ကျွတ်)”

Posted on