ကိုယ့်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် သီလသမာဓိကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ အဆိုတော် “ဖြူဖြူကျော်သိန်း”

Posted on